Choď na obsah Choď na menu
 


O mystickej reči živlov II

26. 7. 2011

V pokračovaní článku o mystike živlov si povieme o každom elemente jednotlivo a podrobnejšie, pričom opäť využijeme na dešifrovanie skrytých a zabudnutých symbolov predovšetkým jazykovedu.

 

Oheň

 

Slovo oheň pochádza z praslovanského koreňa ogń, ktoré vychádza zo staroindického agníh, Lat. ignia. Agni je staroindický boh ohňa, ktorý zaujíma významné miesto uprostred bohov védskeho náboženstva (rgvédskeho panteónu). Koreň slova agnih je síce pradávny, ale nepôvodný, tj. vznikol ako zloženina, odvodenina od niečoho. Odpradávna sa pravdepodobne rozlišovali dva typy ohňa - sakrálny, božský, kultovný, obetný (agni, ogń, ignis) a naopak prírodný - fyzický (gréc. pýr - pyrotechnika). Slovanština však podržala oba korene dlho, takže ich dodnes používáme: napr. pýr - pára - pariť - opar - páliť. Posvätný oheň bol vždy vyrobený trením drievka o drievko a zrejme je spojený so zázrakom a úžasom schopnosti vyrobiť oheň vlastnými silami.

 

Rovnako tak v sebe oheň nesie symboliku inšpirácie božskej iskry. Iskra je taktiež všeslovanské slovo, ktoré má súvislosť s významom žiaru a prvopočiatku všetkého. Slovo paprsok znamená pôvodne let dráhy odskočených iskier smerom z pomyselného stredu smerom do kruhu (odtiaľ teda pochádza výraz slnečné paprsky). Tieto a ďalšie konotácie odkazujú k pradávným asociáciam ohňa, prýštenia zo stredu k obvodu, božskej inšpirácii, prapočiatku bytia a mužskej sexualite. 

Pokiaľ je oheň posvätný, prečo je kresťanské peklo plné ohňa? Pravdepodobne to súvisí s potlačením živej symboliky ohňa z náboženského vedomia západného človeka a jej projekcie do temnoty. Veď symbolika kresťanská odpovedala znameniu rýb a vode, peklo potom bolo zákonite plné ohňa, resp. vytesnenej Obrázokvášne a chtíča. Starí Gréci to mali naopak, Platón pokladal oheň za najvznešenější živel, a ich podsvetie bolo skôr studené, temné a vlhké.

 

Oheň graficky vyjadrovali naši predkovia v podobe trojuholníka, ktorého vrchol smeruje nahor a aj svastiku možno považovať za grafické znázornenie nielen slnka, ale i ohňa. Oheň je v mýtickej reči pozemským slnkom.

 

VODA

Voda je praslovanské slovo neredukovateľné na nejaký iný význam. Pôvodný základ bol pravdepodobne mužského rodu vod-ó-(r) alebo vod-ó-(n) prejavujúci sa v grec. hydór alebo nem. wasser.

 

Zatiaľčo oheň smeruje zo stredu kruhu smerom nahor, voda vždy smeruje nadol, smerom k svojej najhlbšej a najširšej mase. Padá zhora z nebies a potom tečie údoliami a riečkami dolu do mora, evolučného prvopočiatku života. Odtiaľ sa zasa silou ohňa (slnka) vyparuje a premieňa sa na paru.

 ObrázokVeľmi podnetné je uvedomenie si toho, že oheň symbolizuje pohyb von a nahor, zatiaľčo voda pohyb dovnútra a dolu. Okrem toho oheň je symbol mužský a voda ženský. Čo len potvrdzuje dokonalú protikladnosť týchto dvoch živlov. Treba si však uvedomiť, že dualita oheň – voda (nebesá – podsvetie, muž - žena) nie je nepriateľská a nezlučiteľná, ale skôr symbiotická a vzájomne sa prelínajúca. (viď príklad zo psychológie: Jungov animus a anima). Voda taktiež môže symbolizovať súdržnosť.

Voda je v grafickej symbolickej reči našich predkov vyjadrovaná vlnovkami, trojuholníkom, ktorého vrchol smeruje nadol, modrou a zelenou farbou.

VZDUCH

Predpona vz- značí pohyb nahor, proti niečomu alebo zmohutnenie činnosti.

Slovo duch Obrázok súvisí so slovom dych ako prvotným prejavom života, ale taktiež s priestupným otvorom, ktorý umožňuje prúdenie (prie-duch). Duch je slovo praslovanské. Vzduch, je čosi ako nahor sa pohybujúca alebo zmohutňujúca sa základná substancia života, ktorá ako svoju podmienku vyžaduje priestor a hmotu, ktorými môže prechádzať. Podstatou vzduchu je pohyb, hlavne pohyb otvorom, ktorý oddeľuje vnútro od vonkajšku (tým otvorom sú ústa, dvere, okno, či komín). Vzduch preniká všade, je ľahký a pohyblivý, nehmatateľný a neuchopiteľný, i preto býva často analogicky prirovnávaný k ľudskej myšlienke.

 

Znaky a symboly, ktoré graficky znázorňujú vzdušný živel sú kruh či oblúk, farby modrá, biela a zlatá.  

ZEM

Zem je taktiež praslovanské slovo, súvisiace s védskym kšáh, lat. humus. Rekonštruovaným prazákladom je pravdepodobne dhéghom, ktoré dalo vzniknúť i tvarom ako grec. chyón alebo gnom. Gd nebo gh sa prešmykly v slovanských jazykoch na z.

 

 Zem je tým, o čo sa všetky ostatné živly opierajú a bez čoho by zrejme vôbec nemohly existovať. Je to pra-matéria, pramatka, prapúvodný obsah, jediný živel, ktorý je schopný dávať ostatným tvar. Aby mohla voda tiecť, potrebuje koryto, ktoré určí tvar jej toku. Aby sme nabrali vodu z potoka, potrebujeme hlinenú nádobu. Abym sme ju vypálili, potrebujeme oheň. A aby mohol oheň horieť, potrebuje drevo, ktoré vyrastá zo zeme.

Zem je Obrázokto, čo je plné, avšak slovanská slova mater, máti, matka, mama odkazujú k významu maternica. To odpovedá i latinskému matrix (lono). A lono je predsa to, čo je duté, čo má vo vnútri priestor, ktorý je pripravený byť naplnený zárodkom. Takže ne je možné dať jednoduché rovná sa mezi hmotu a matku, určite nie pre Slovanov, ktorí svoj prapôvod odvodzujú skôr z vody. Akási užšia spriaznenosť Slovanov s matkou a materstvom, je rozpoznateľná i z toho, že včeliu královnu oddávna nazývame matkou, zatiaľčo väčšina iných národov vrátane Grékov ju pokladala za krála (basileus, lat. rex). Archaická maternica je naplnená živlom vody, v ktorej embryo začína svôj život a z ktorej čerpá svoju výživu.

 

Zem je v grafickej reči našich predkov vyjadrovaná symbolom štvorca, prípadne kosoštvorca. 

 

Záver

 

Živly nás učia mnohému. Symoblickou rečou hovoria o symbióze, potrebe kooperácie, ale i potrebe protikladov a konfliktov, ktorých výsledkom je jednota protikladov i mnohosti. V neposlednom rade sa môžeme skrz živly presvedčiť o dôležitosti hľadania rovnováhy. V živloch sa zrkadlí aj človek a jeho vlastnosti, slabé i silné stránky.

 

Overenou pravdou je, že človek lepšie vec pochopí keď je mu vysvetlená v podobe metafory, obrazu a teda príbehu (mýtu). Aby sme teda lepšie porozumeli reči živlov, pozrime sa ako to funguje v praxi. Strom pri raste koreňmi nasáva vodu a minerálne látky zo zeme (živel vody a zeme). Listami dýcha (živel vzduchu) a v slnečných lúčoch prijíma svetlo a teplo (živel ohňa). Keď drevo stromu horí, živly sa z neho zase uvoľnia. Voda sa odparí, svetlo ktoré na strom dlhé roky svietilo vyhorí mohutným plameňom, kyslík, ktorý strom „vydychoval“, umožní tento energetický proces a živiny z pôdy sa premenia na popol a sadze, aby znovu poslúžili pre ďalší život. Aj telo človeka obsahuje všetky štyri živly a keď sú vo vzájomnej rovnováhe – harmónii, človek je zdravý. Porušením tejto jemnej harmónie živlov vznikajú choroby. To vedeli už starí Gréci či Indovia. Mali by sme sa prinavrátiť k tejto, modernou západnou medicínou, zdanlivo prekonanej „holistickej zdravovede“. Pomôže to nielen nášmu telu, ale aj duši a duchu.

 

Budislav

 

 

Použitá literatúra:

 

Banzhaf, Hajo: Živly ako obraz človeka,

 

J.C. Cooper: Encyklopedie tradičních symbolu

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Výstava Zimný Slnovrat

(Darina Šimková, 7. 12. 2012 17:37)

Dobrý deň,
dovolila by som si Vás pozvať do výstavy, ktorú sme pripravili pre všetkých, čo majú radi Slovanské tradície a zvlášť Zimný Slnovrat. Boli by sme radi, keby ste si pozreli a vytešili sa zo spoločne pripravovanej web stránky SLNOVRAT: Adresa web stránky je: www.slnovrat.apoort.net. Pokiaľ máte záujem, aby sme v tejto obrázkovej výstave odkazovali na Vašu web stránku, tak nám stačí zaslať obrázok, ktorý musíte vlastniť. Teda ste ho robili sami. Bol Vám najlepšie písomne darovaný (nie je voľne stiahnutý z internetu a majiteľ je nejasný). Má mať šírku aspoň 200 pixelov. K tomu nám pošlite nejaký krátky text - najlepšie do 30 slov. Radi dáme do tejto výstavy na Vás kontakt. Pokiaľ máte záujem a chcete pomôcť, prosím spropagujte túto akciu u Vašich priateľov.
Darina Šimková administrátor MÚZEA EZOTERIKY

pre Brata

(Budislav, 27. 7. 2011 16:49)

Dobrá pripomienka, urite by bolo vhodnejsie použit slovo domorodé, ale zial je dost narocne vyhnut sa pouzivaniu cudzích slov. inak vhodnejším slovom ako slovo "ladnost" sa mi javí "súlad".

Harmónia...

(Brat, 27. 7. 2011 11:24)

Výborný článok, ako bolo spomenuté potešujúci i poučný.
Len jedna malá poznámka. Nebolo by lepšie miesto slova harmónia (v závere) používať slova(e)nské slovo ladnosť, odvodené od Lady?

vdaka

(attila, 26. 7. 2011 18:02)

vdaka za kvalitny clanok,potesil aj poucil