Choď na obsah Choď na menu
 


Strom sveta

9. 1. 2009

Naši dávni predkovia (starí Slovania) si predstavovali vesmír ako gigantický dub, ktorý dnes nazývame Strom sveta alebo aj Strom života. V jeho korune si postavil hniezdo kúzelný vták Žar (vták Ohnivák, ktorý môže byť stotožnený i s bohom Semarglom). Tento vták je božským poslom, cestuje medzi svetom ľudí a bohov. V koreňoch žije ohromný mýtický had Zmej (Ir), ktorý spája svet živých so svetom mŕtvych. Vertikálne sú na Strome sveta rozložené tri vesmírne svety – Prav (Irija), Jav a Nav.

Prav je koruna Stromu sveta. Jedná sa o horný svet, nebeskú ríšu obývanú bohmi. Jeho meno je zviazané s pravdou, právom a spravodlivosťou. Je to svet najvyššej pravdy a najvyššej spravodlivosti. Tam žijú bohovia, ktorí sú podriadení len základným kozmickým princípom, vesmírnemu rádu a božskej hierarchii, ustanovenej praotcom, bohom Rodom (Svarogom). Medzi nebeskými bohmi je prvý boh Svarog - nebeský hospodár a otec ostatných bohov. On vládne Pravu, stará sa o udržiavanie vesmírneho ohňa, jedného zo štyroch základných živlov, a nezaujíma sa o pozemský svet Jav.

Viditeľný svet ľudí sa nazýva Jav a je kmeňom Stromu sveta. Jav je všetko okolo nás, je to hmota, uprostred ktorej žijeme. Tá je zjavná, to znamená viditeľná. Tu najsilnejšie pociťujeme typicky slovanský protikladný a dualistický pohľad na svet, tu sa stretáva život a smrť, dobro a zlo, šťastie a strádanie, deň a noc, svetlo a tma, zdravie a nemoc, teplo a chlad. Preto sa i Jav chápe ako prechodná realita medzi dvoma krajnými realitami Pravom a Navom. Svetu ľudí vládne boh Perun, pán blesku a spravodlivosti. Preto ho nazývame Všemohúcim. On pozoruje, či je dodržovaný zákon bohov, a keď je porušený, trestá previnilcov. Ale tým, ktorí zákon dodržujú, ctia svojich bohov, vážia si ich a poslúchajú ich rady, Perun prináša blahobyt.

V koreňoch Stromu sveta je Nav, podzemný svet mŕtvych a zla. Tam sídlia duchovia mŕtvych, hady a iné škodlivé netvory a všetkým vládne boh zla a temnoty Černobog, jeho súputníčkou je jeho ohyzdná žena, matka hadov - Baba - Jaga. Nav je úplným protikladom Pravu, ale v dualistickom duchu. Uprostred Navu sa nachádza i večne zelená, vždy teplá a svetlá záhrada Raj, kde spravodliví nachádzajú pokoj po svojej smrti. V Raji žije boh poznania, čarodejníctva, bohatstva a stád Veles, u ktorého často sedávajú duše spravodlivých a vedú dlhé besedy. Práve tie duše, ktoré obývajú Raj, získavajú veľké nadprirodzené schopnosti, a keď sú ich živí príbuzní v núdzi, môžu im pomôcť.

Nad týmito troma vesmírnymi svetmi bdie boh Triglav. So svojimi troma hlavami vidí a pozná všetko v Prave, Jave i Nave. Stráži dodržovanie svetového rádu a čo možná najrýchlejšie vyrovnáva kozmickú rovnováhu, kedykoľvek je narušená. Práve udržovanie rovnováhy je základnou úlohou Triglava, nie dobrodenie, žiadna prevaha svetla a dobra nad temnotou a zlom, ale rovnováha medzi nimi.

Pozn.: Toto je len jeden z možných variant imaginácie kozmického stromu u Slovanov. Nejedná sa teda o žiadnu nespochybniteľnú dogmu. Týka sa to predovšetkým názvov Bohov, ako aj jednotlivých svetov, ktoré sa líšia od kraja ku kraju. Princíp predstavy sveta ako stromu a jeho rozdelenie na 3 svety však ostáva rovnaký pre všetkých Slovanov, ako aj iných indo – európanov ale aj niektoré ne indo – európske národy.

Budislav

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

veles

(zora, 19. 5. 2019 13:04)

omyl, veles bol demon podvetia, dracica, matka, az neskor ju preonacili na boha velesa.
baba jaga bola svetla bohyna, ochrankyna sirot,

veles

(zora, 19. 5. 2019 13:03)

omyl, veles bol demon podvetia, dracica, matka, az neskor ju preonacili na boha velesa.
baba jaga bola svetla bohyna, ochrankyna sirot,