Choď na obsah Choď na menu
 


Jaromír Slušný - Najstaršie slovenské mýty a báje alebo Svätá kniha Slovanov

22. 12. 2010

Obrázok Neodolal som a zaobstaral som si túto knihu a o to i napriek jej názvu a hlavne podtitulu, ktorá je hodne zavádzajúci. Cítiť v tom populizmus a marketingový ťah. Čo sa týka obsahu trocha mi to pripomína publikáciu Báje a mýty starých Slovanov od Ivana Hudeca, ktorá však obsahovala viac historických faktov. Jaromír Slušný sa striktne zameral na bájoslovie našich predkov, V poznámkovom aparáte sa síce dotýka i historických tém, ale vlastné jadro knihy je zamerané na svetonáhľad našich predkov.

Neočakával som od tejto knihy nejaký seriózny a fundovaný pokus o rekonštrukciu slovanskej mytológie a preto ani nie som sklamaný jej obsahom. Jednotlivé mýty sú tak povediac rozprávkové, čo by som nevidel ako problém, nevadia mi ani autorove literárne fikcie, keďže ich nezatajil, ale otvorene sa k nim priznáva. Problém však vidím v niekedy až zbytočnom moralizovaní a judaisticko - krestanských prvkoch prevažne apokryfického charakteru. Výhradu mám tiež k tomu, že autor sa pri vysvetľovaní hlbšieho významu a pozadia jednotlivých príbehov až pričasto utieka k historickej interpretácii mýtov. Absentuje tu sociologická, antropologická či psychoanalitická metóda. Je to spôsobené určite aj tým, že autor je vzdelaním historik. Taktiež znalosti autora o indoeurópskej mytologii sú dosť skromné hoci sa nimi "chváli".

Aby som len nehanil. Z literárneho hľadiska sú mýty z pera Jaromíra Slušného na dobrej úrovni a ak máte radi rozprávkovú naratívnosť budete spokojní. Vo všeobecnosti túto knihu hodnotím pozitívne. Vcelku milý i keď trocha naivný úvod do sveta predstáv našich predkov pre tzv. nezainteresovanú verejnosť.

Budislav