Choď na obsah Choď na menu
 


Slovania v písomných prameňoch - 3.časť

3. 1. 2009

III. SLOVANSKÉ ŠTÁTNE ÚTVARY NA NAŠOM ÚZEMÍ

SAMOVA RÍŠA - trvala od roku 653-658. Na jej čele stál Samo, ktorého si víťazní Slovania - Vinidi zvolili za svojho panovníka. Stalo sa tak potom, ako so Samom na čele porazili Avarov. O pôvode Sama nás informujú dobové pramene a to Fredegarova kronika a spis o obrátení Bavorov a Korutáncov, ktorý je však až z 9.storočia.

FREDEGAROVA KRONIKA

Kniha IV, kap.48. "V štyridsiatom roku panovania Chlotara človek menom Samo, národnosťou Frank z kraja Senonago.(...)Keď Vinidi s vojskom zaútočili proti Hunom, kupec menom Samo, ktorého som tiež spomenul, postupoval s nimi vo vojsku. Vinidi, spoznajúc Samovu užitočnosť, zvolili si ho za kráľa nad sebou a tu šťastlivo panoval 35 rokov."

Veľmi diskutovanou otázkou je lokalizácia Wogastisburgu, kde sa odohrala bitka medzi Dagobertom a Samom, z ktorej vyšiel víťazne Samo a jeho vojsko.

O OBRÁTENÍ BAVOROV A KORUTÁNCOV

"Za čias slávneho kráľa Frankov Dagoberta bol vojvodom tohto národa(hovorí o Korutáncoch)akýsi Slovan menom Samo, žijúci v Korutánsku."

Záujem kronikárov sa znova obrátil na územie Slovenska a stredného Dunaja v súvislosti s expanziou Franskej ríše na východ za vlády Karola Veľkého a po rozpade ríše a po vzniku prvých štátnych útvarov s centrom v Nitre a na južnej Morave a po ich neskoršom spojení do jedného celku - Veľkej Moravy.

ŽIVOTOPIS KAROLA VEĽKÉHO ( napísal to benediktínsky mních Einhard okolo roku 830)

Kap.15. "Potom ovládol všetky barbarské a divé národy, ktoré obývajú Germániu sídliace medzi riekami Rýnom a Vislou a medzi oceánom a Dunajom, ktorých jazyky sa síce navzájom veľmi podobajú, ale ich zvyky a výzor sú veľmi rozdielne. Tieto národy skrotil natoľko, že mu musia odvádzať pravidelné poplatky. Najvýznamnejší spomedzi nich sú zrejme Veleti, Srbi, Obodriti a Česi, s ktorými sa stretol vo vojne."

ANÁLY FRANSKEJ RÍŠE

Rok 822. "Keď sa tu (vo Franfurkte) zišiel všeobecný snem, usiloval sa (cisár) podľa slávnostného zvyku prerokovať s veľmožmi, ktorých si kázal predvolať, všetky potrebné záležitosti týkajúce sa prospechu východných častí svojej ríše. Na tomto sneme vypočul vyslancov všetkých východných Slovanov, menovite Obodritov, Srbov, Veletov, Čechov, Moravanov, Praedenecentov a Avarov usadených v Panónii, ktorí k nemu prišli s darmi."

BAVORSKÝ GEOGRAF - 9.STOROČIE

1.časť... "ďalej nasledujú Česi s 15 hradiskami a Moravania (Marharii), ktorí majú 11 hradísk."

"Existuje aj ľud, zvaní Moravania (Merehani), a tí majú 30 hradísk." - údaj zrejme zachytáva stav po spojení Moravského a Nitrianskeho kniežatstva.

VEĽKÁ MORAVA

O vzniku ďalšieho štátneho celku, ktorý vznikol spojením dvoch kniežatstiev a to Nitrianskeho a Moravského nás informujú pramene rôznej proveniencie. Sú to hlavne západné pramene, z prostredia Franskej ríše, ktorá vo Veľkej Morave videla silného protivníka, grécke pramene a orientálne pramene. Zo západných prameňov, ktoré nás po prvýkrát informujú o nejakých politických celkoch je spis O obrátení Bavorov a Korutáncov.

O OBRÁTENÍ BAVOROV A KORUTÁNCOV NA VIERU

V tom čase bol vojvodom naddunajských Moravanov Mojmírom vyhnaný akýsi Pribina a prišiel k Ratbodovi".

Ďalej sa spomína Pribinov a Koceľov ďalší osud, Pribinovo pokrstenie, pôsobenie na ich sídle, zvanom Blatnohrad.

BERTINIÁNSKE ANÁLY - 9.STOROČIE

Rok 861. "Karolman, syn kráľa Germánie Ľudovíta, uzavrel spojenectvo s vládcom Vinidov Rastislavom, odtrhol sa od otca a s Rastislavovou pomocou sa zmocnil veľkej časti otcovho kráľovstva až po rieku Inn. Spis zachytáva aj zradu Svätopluka, Rastislavovho synovca. Ten ho predal do rúk Frankov, ktorí ho zavreli do kláštora a oslepili ho.

FULDSKÉ ANÁLY

opäť spomínajú vládu Rastislava, Svätopluka a jeho dvoch synov Svätopluka II. a Mojmíra II. V súvislosti s Rastislavom sa spomína obliehanie hradu Dowina, kde bol Rastislav obkľúčený kráľom Ľudovítom. Situáciu na Veľkej Morave opisuje ešte celý rad spisov, ako napríklad Reginova kronika, Xantenské anály, Salzburské anály, Sanktgallenské anály. Salzburské a Sanktgallenské anály zachytávajú zánik Veľkej Moravy, ktorá končí bitkou pri Bratislave. V salzburských sa kladie zánik do roku 907, presne 4.júla.

"Vo štvrtý deň pred júlovými nomami sa odohrala nešťastná bitka pri Bratislave.Bitka pri Bratislave sa odohrala podľa Sanktgallenských análov v roku 908.

S menami veľkomoravských kniežat sa stretneme aj v CIVIDALSKOM EVANJELIU, do ktorého sa od 8.storočia zapisovali aj mená významných pútnikov, ktorí sa zastavili v kláštore na svojej ceste do Ríma. Je tam zapísaný Pribina (2x), Koceľ(2x), Rastislav, Svätopluk a jeho žena Svätožízna a asi aj ich syn Predslav (toto meno je zapísané v tom istom riadku ako oni).

GRÉCKE PRAMENE

Konštantín Porfyrogenetos vo svojom diele O SPRAVOVANÍ RÍŠE nazval štátny útvar, ktorý vznikol po spojení Moravského a Nitrianskeho kniežatstva Veľkou Moravou. Ale slovíčko "megalé", ktoré na to použil neznamená len veľká, ale aj nepokrstená. Jedná sa o územia, ktoré ešte neboli christianizované a ktoré sa stali súčasťou Svätoplukovej ríše iba nedávno a na krátku dobu. Pred Svätoplukom a po ňom už súčasť moravskej ríše netvorili. (pozri mapu č. 3.)

ORIENTÁLNE PRAMENE

Ibn Rusta opisuje kráľa Svätopluka. "Ich panovník je korunovaný. Najvýznamnejší a najznámejší je medzi nimi vladár, ktorý má hodnosť vládcu vládcov. Volajú ho Swīt bulk (Svätopluk).

AKO VYZERALI SLOVANIA

PROKOPIOS

Kniha III, kap.14 (roky 530-546). "Všetci majú vysokú a silnú postavu. Farba pleti nie je veľmi biela, farba vlasov nie je veľmi svetlá a ani neprechádza úplne do čiernej, ale všetci sú hnedastí."28

IBRĀHĪM IBN JACQŪB

"Je zaujímavé, že obyvatelia Bohemie sú snedí a majú čierne vlasy. Plavovlasých ľudí je tam veľmi málo.

POVAHOVÉ VLASTNOSTI

KLADNÉ VLASTNOSTI

Prokopios, kniha II, kap.26. "Valentius vybral zdatného a neobyčajne energického Slovana...

kniha III, kap.14 (roky 530-546). "Nie sú však zlomyseľní a zákerní (...)

Menandros Protektor, Fragment .

„Ešte sa taký nenarodil a neobjavil pod slnkom, čo by vedel zlomiť našu silu. My sme si privykli na to, že vládneme cudzím krajinám, a nie aby niekto iný (vládol) nad našou.“ Týmito hrdými slovami odmietli Slovania avarské posolstvo so žiadosťou o podriadenie sa avarskému kaganovi Bajanovi.

Pseudo-Mauríkios, kniha IX, § 5. "K prichodiacim sú láskaví a ochotne ich sprevádzajú z miesta na miesto, v prípade potreby ich chránia(...)A ich ženy sú počestné nad všetku ľudskú prirodzenosť. Väčšinou pokladajú smrť svojich mužov za svoj koniec a dobrovoľne sa zahrdúsia, nepokladajúc vdovstvo za žitie." 33

ZÁPORNÉ VLASTNOSTI

Prokopios, Kniha III, kap.14 (roky 530-546). "Vedú život drsný a primitívny rovnako ako Massageti a stále sú plní špiny ako oni."

Pseudo-Mauríkios, kniha IX, § 5.

"Radi používajú úklady, nečakané prepady i rabovačky, vymýšľajúc tak v noci, ako aj vo dne rozličné úskoky."

"Sú nanajvýš vierolomní a nestáli v zmluvách, ustupujú skôr zo strachu, ako by sa dali zvábiť darmi."

"(..) nikto nechce ustúpiť druhému."

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.