Choď na obsah Choď na menu
 


Slovania v písomných prameňoch - 4.časť

3. 1. 2009

IV.ARABSKÉ SPRÁVY O SLOVANOCH

Arabské pramene odvodzujú názov Slovanov od starogréckeho Sklavoi.

Názvom Slovan (Sklávos) sa začali nazývať aj otroci, ktorí boli dovážaní z oblastí prevažne obývaných Slovanmi do západnej Európy a do Byzancie. Týmto rozšírením slovanských otrokov po svete sa stalo, že meno Slovan prešlo v apelatívum otroka:

Nevzniklo teda národné meno "Slovan", ako sa najprv niektorí domnievali, z označenia otroka, ale naopak.

SPRÁVY O SLOVANOCH

Rozdelenie arabských prameňov :

I. podľa miesta vzniku :

A. východné, ktoré sa venujú skôr východným krajinám a starým Rusom (Varjagom) B. západné - západní Slovania

II. podľa chronológie:

A. staršie (7.-12.storočie) B. mladšie (13.-16.storočie), ktoré sú väčšinou kompilácie tých starších.

AL-MASCŪDĪ (zomrel 956) - SPRÁVA O SLOVANOCH A ICH SÍDLACH, O ICH VLÁDCOCH A KMEŇOCH

Ako už samotný názov diela hovorí, hlavná časť sa venuje výpočtu slovanských kmeňov od údolia riek Sály a Labe až na Balkán. Teda venuje pozornosť najmä západným a južným Slovanom. Bolo napísané okolo roku 947. Dôležitá je zmienka o kmeni Moravanov:

"Potom je tu kmeň, ktorý sa volá Moravania..."38

Krátko pred smrťou napísal ešte KNIHU POUČENIA A OPRÁV.

"Z iných veľkých riek treba spomenúť Dunaj a Moravu - lebo Dunaj sa aj tak zvykne pomenovávať.(..).Na jej brehoch sú sídla slovanských Nemcov a slovanských Moravanov."39

GARDĪZĪ - OZDOBA DEJÍN - napísal ho v rokoch 1050- 1053

"Nad národom N.nd.r (Nandar - pravdepodobne Bulhari) za riekov je veľké horstvo, z ktorého úbočí vyteká rieka. Za týmto horstvom žije kresťanský národ, ktorý sa volá Mirwāt (Moravania).Sú samostatným národom a obchodujú väčšinou so západnými krajinami."

AL- IDRĪSĪ (1100 - 1166) - POUČNÁ KNIHA PRE CESTOVATEĽA

V tomto diele rozdelil zem do siedmich zemepásov podľa staršej gréckej tradície. Stredoeurópske krajiny, medzi nimi aj Slovensko, Moravu, Česko, Poľsko a iné zaradil do tretej časti šiesteho zemepásu.

Bratislava - "Būzāna je mesto stredne veľké, kvitnúce, s mnohými obyvateľmi. Mesto je husto zastavané budovami".

Nitra - "Nīţram je kvitnúce veľké mesto rozložené v širokom údolí. Pretekajú cezeň rieky a okolo neho sú úrodné polia. Okolo mesta sú vinice a kvitnúce záhrady."

Spomína sa tu rieka Dunaj a dve rieky (zrejme Váh, Nitra alebo Hron), ktoré sa do Dunaja vlievajú neďaleko mesta Būzāna a pramenia v horách Balwāk, čo sú zrejme Tatry a tiež Karpaty.

V texte nájdeme aj mesto Buţ(a)š. "Buţ(a)š je malé ale kvitnúce mesto. K mestu patria polia a kultivovaná pôda."42

Niektorí bádatelia ho stotožňujú s Trenčínom alebo Rimavskou Sobotou.

Trenčín sa v listinách spomína už v rokoch 1111 a 1113. Spomína sa hrad, trhová osada a mýto. Trenčiansky hrad existoval už v 11.storočí.

ABŪ HĀMID AL- ĠARNĀTĪ - ROZPRÁVANIE O NIEKTORÝCH ZÁZRAČNÝCH VECIACH V MAGRIBE

"Slovania žijú v usporiadaných pomeroch."

"Slovanské krajiny sú bezpečné."

"Slovania sú veľmi statoční."

Veľmi zaujímavý je rozdiel ohľadom panenstva u dvoch arabských pisateľov a to konkrétne u Ibrāhīma ibn Jacqūba a Gardīzīho.

"Ich panny však, ak sa im zapáči nejaký muž, zájdu za ním a ukoja si svoju túžbu. Ak sa nejaký muž ožení s dievčinou a zistí, že je ešte panna, povie jej: "Ak by bolo v tebe voľačo dobré, muži by boli po tebe zatúžili a ty by si si z nich niektorého bola vybrala, aby ťa pripravil o panenstvo." S týmto ju pošle preč a zavrhne ju."

Oproti tomu stojí odlišná správa Gardīzīho: "Ak sa nejakému dievčaťu páči nejaký muž, ide za ním. Keď muž zistí, že je panna, ožení sa s ňou. Ak nie je panna, predá ju (do otroctva ) a povie jej: ?Ak by si za dačo stála, bola by si na seba dávala pozor."

"SLOVANIA SÚ ODVÁŽNI A BOJOVNÍ. KEBY NEBOLI ROZDROBENÍ NA VEĽA KMEŇOV A RODOV, NIJAKÝ NÁROD BY ICH NEMOHOL PORAZIŤ."

Ibráhím ibn Jackúb at-Turtúší

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.